Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjän nimi
Lappeenrannan Keittiökeskus Oy
Y-tunnus: 2475205-5

Osoite
Yläniitynkatu 7
53100 Lappeenranta

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Juha-Pekka Niku
Puhelin: 0201 441 550
Sähköposti: jpniku@keittiokeskus.com

Rekisterin nimi
Lappeenrannan Keittiökeskus Oy:n henkilökontaktirekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Lappeenrannan Keittiökeskus Oy:n markkinointitoimenpiteitä ja tiedotusta varten.

Tietojen keräämisen ja käsittelyn perusteet

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan antaman toimeksiannon, tarjouspyynnön tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on mm:
Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä oleva sopimussuhde.
Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen.
Rekisterinpitäjän oikeutettu etu, jonka perusteena on rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen asiakassuhde.

Rekisterin tietosisältö
Henkilökontaktin yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilökontaktin itse antamat tiedot, henkilöstön syöttämät myynti- ja esittelytapahtumiin liittyvät tiedot, sekä verkkopalvelun automaattisesti keräämä analysointia tukeva aineisto.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset tai siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta muiden kuin Lappeenrannan Keittiökeskus Oy:n käyttöön.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisella suojatulla palvelimella pääkäyttäjän myöntämien käyttäjätunnusten takana.

Tarkastusoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa. Pyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen.

Henkilötietojen säilytysaika                                                                                                                                                                                                                                  Henkilötietoja säilytetään asiakassuhteen, sopimuksen ja takuun voimassaoloaika sekä tämän jälkeen vielä 5 vuotta Lappeenrannan keittiökeskus Oy:n varmuuskopiotietokannassa sekä lain mukainen aika kirjanpitojärjestelmässä.

Henkilötunnuksia säilytetään vain luottotietojen tarkistamisen ajan.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä tai muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan, hän voi tehdä sen ottamalla rekisterinpitäjään yhteyttä sähköpostitse.

Evästeet

Lappeenrannan Keittiökeskus Oy:n sivuilla käytetään evästeitä (cookies) käyttäjäkokemuksen kehittämiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka verkkosivulla käydessä tallentuu käyttäjän tietokoneelle. Se sisältää tietoja ja sitä muun muassa käytetään helpottamaan verkkosivuston käyttöä. Käyttäjän henkilöllisyys ei käy ilmi evästeiden avulla. Jos haluat välttää evästeiden käytön voit määrittää selaimesi asetukset niin, että evästeitä ei ladata tietokoneeseen. Tämä voi kuitenkin vaikuttaa sivuston toiminnallisuuteen.

Seuranta
Sivustolta kerätään käyttöstatistiikkaa Google Analytics -palveluun, jonka tarkoituksena on sivuston seuranta, kehittäminen ja markkinoinnin suunnitteleminen. Kerättävästä datasta ei voida yksilöidä tietoja yksittäiseen käyttäjään tai henkilöön.

Lisäksi sivustolla on käytössä kohderyhmä- ja aihepiiritiedon keräys (Google Analytics Demographics), jolla tallennetaan käyttäjästä mm. ikä, sukupuoli ja käyttäjän aihepiirit. Näiden tietojen keräämiseen liittyviä asetuksia voit muuttaa omalla Google-tililläsi osoitteessa https://www.google.com/settings/ads

Google Analytics seurannan voit ottaa halutessasi pois käytöstä Chromeselaimen lisäosalla. (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/)